Coördinatie van projecten

Bij de coördinatie van projecten, gaan wij er van uit dat de bouwheer:

  • toch zelf inspraak wenst in de realisatie van zijn gebouw;
  • een voorkeur heeft voor bepaalde deelaannemers;
  • een voorkeur heeft voor kwalitatief degelijke materialen;
  • zich niet wil binden aan één hoofdaannemer.

Vaak stelt zich dan het probleem, dat alle onderdelen tot één geheel dienen samengevoegd te worden, wat tijdrovend en gespecialiseerd werk is.

Hier biedt anders construct u de gepaste oplossing: wij voegen al uw wensen samen tot één geheel, en coördineren de gehele bouwfase, vanaf het opmaken van de plannen tot en met de uitvoering op de werf.

Bekijk projecten die door ons gecoördineerd werden.

Andere diensten